มีอะไรที่ปรากฏแล้วในพระไตรปิฎกมีใครพบว่าบอกว่าไม่ให้รู้บ้าง

มีอะไรที่ปรากฏแล้วในพระไตรปิฎกมีใครพบว่าบอกว่าไม่ให้รู้บ้าง

หัวข้อหมายเลข  6775
ปรับปรุง  22 พ.ย. 2553