สำเหนียกในการประพฤติปฏิบัติของท่าน


    สำเหนียกในการประพฤติปฏิบัติของท่าน


    หมายเลข 6778
    22 พ.ย. 2553


    หัวข้อแนะนำ

    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari