จะต้องเข้าวิปัสสนา เป็นสีลัพพตปรามาสกายคันถะหรือไม่


    จะต้องเข้าวิปัสสนา เป็นสีลัพพตปรามาสกายคันถะหรือไม่


    Tag  สีลัพพตปรามาสกายคันถะ
    หมายเลข 6779
    22 พ.ย. 2553


    หัวข้อแนะนำ