ในขณะระลึกรู้นามหรือรูป

ในขณะที่กำลังระลึกรู้นามหรือรูปบ่อยๆ เนืองๆ จะเกิดความเบื่ออารมณ์หรือไม่


หัวข้อหมายเลข  6782
ปรับปรุง  22 พ.ย. 2553