ในขณะระลึกรู้นามหรือรูป


    ในขณะที่กำลังระลึกรู้นามหรือรูปบ่อยๆ เนืองๆ จะเกิดความเบื่ออารมณ์หรือไม่


    หมายเลข 6782
    22 พ.ย. 2553


    หัวข้อแนะนำ

    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari