ในขณะระลึกรู้นามหรือรูป


    ในขณะที่กำลังระลึกรู้นามหรือรูปบ่อยๆ เนืองๆ จะเกิดความเบื่ออารมณ์หรือไม่


    หมายเลข 6782
    22 พ.ย. 2553


    หัวข้อแนะนำ