โลภมูลจิตเป็นสิ่งที่ทุกคนมีเว้นพระอรหันต์


    โลภมูลจิตเป็นสิ่งที่ทุกคนมีเว้นพระอรหันต์


    หมายเลข 6786
    18 พ.ย. 2553    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari