โลภมูลจิตเป็นสิ่งที่ทุกคนมีเว้นพระอรหันต์

โลภมูลจิตเป็นสิ่งที่ทุกคนมีเว้นพระอรหันต์


หัวข้อหมายเลข  6786
ปรับปรุง  18 พ.ย. 2553