โลภมูลจิตเป็นสิ่งที่ทุกคนมีเว้นพระอรหันต์

    โลภมูลจิตเป็นสิ่งที่ทุกคนมีเว้นพระอรหันต์


    หมายเลข 6786
    ปรับปรุง 18 พ.ย. 2553