ระลึกอารมณ์ที่ปรากฏโดยไม่เว้นนั้นไม่ผิดแต่ให้ทราบลักษณะของสติฯ

ระลึกอารมณ์ที่ปรากฏโดยไม่เว้นนั้นไม่ผิด แต่ให้ทราบลักษณะของสติฯ


หัวข้อหมายเลข  6785
ปรับปรุง  18 พ.ย. 2553