เว็บไซต์บ้านธัมมะ หยุดปรับปรุงระบบ วันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2563
... คลิกที่นี่ ...


ระลึกอารมณ์ที่ปรากฏโดยไม่เว้นนั้นไม่ผิดแต่ให้ทราบลักษณะของสติฯ


    ระลึกอารมณ์ที่ปรากฏโดยไม่เว้นนั้นไม่ผิด แต่ให้ทราบลักษณะของสติฯ


    หมายเลข 6785
    18 พ.ย. 2553