ระลึกอารมณ์ที่ปรากฏโดยไม่เว้นนั้นไม่ผิดแต่ให้ทราบลักษณะของสติฯ

    ระลึกอารมณ์ที่ปรากฏโดยไม่เว้นนั้นไม่ผิด แต่ให้ทราบลักษณะของสติฯ


    หมายเลข 6785
    18 พ.ย. 2553