กระจัดกระจายสภาพธรรมที่ติดกัน จึงจะประจักษ์การเกิดดับได้


    กระจัดกระจายสภาพธรรมที่เคยติดกันเสียก่อน จึงจะประจักษ์การเกิดดับได้


    หมายเลข 6777
    22 พ.ย. 2553