กระจัดกระจายสภาพธรรมที่ติดกัน จึงจะประจักษ์การเกิดดับได้


    กระจัดกระจายสภาพธรรมที่เคยติดกันเสียก่อน จึงจะประจักษ์การเกิดดับได้


    หมายเลข 6777
    ปรับปรุง 22 พ.ย. 2553