กระจัดกระจายสภาพธรรมที่ติดกัน จึงจะประจักษ์การเกิดดับได้

กระจัดกระจายสภาพธรรมที่เคยติดกันเสียก่อน จึงจะประจักษ์การเกิดดับได้


หัวข้อหมายเลข  6777
ปรับปรุง  22 พ.ย. 2553