ไม่มีข้อความในพระไตรปิฎกให้เว้นไม่รู้นามธรรมหรือรูปธรรมที่ปรากฏ

ไม่มีข้อความในพระไตรปิฎกให้เว้นไม่รู้นามธรรมหรือรูปธรรมที่ป

หัวข้อหมายเลข  6776
ปรับปรุง  22 พ.ย. 2553