ขณะที่กำลังคิดว่าเจริญวิปัสสนา จะมีสีลัพพตปรามาสภายคันถะได้ไหม

ขณะที่กำลังคิดว่าเจริญวิปัสสนา จะมีสีลัพพตปรามาสภายคันถะได้ไหม


หัวข้อหมายเลข  6773
ปรับปรุง  22 พ.ย. 2553