ขณะที่กำลังคิดว่าเจริญวิปัสสนา จะมีสีลัพพตปรามาสภายคันถะได้ไหม

    ขณะที่กำลังคิดว่าเจริญวิปัสสนา จะมีสีลัพพตปรามาสภายคันถะได้ไหม


    หมายเลข 6773
    ปรับปรุง 22 พ.ย. 2553