ทบทวนปัจจัย - อธิปติปัจจัย - อารัมมณาธิปติปัจจัย


       สำหรับอธิปติที่ ๒   คือ อารัมมณาธิปติ   ได้แก่ อารมณ์ที่เป็นใหญ่    ซึ่งเมื่ออารมณ์นั้นเกิดเป็นใหญ่ย่อมไม่มีใครทอดทิ้งไป     เพราะเหตุว่าเป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนา   โทสมูลจิตไม่มีใครชอบ   เพราะฉะนั้นโทสมูลจิตไม่เป็นอารัมมณาธิปติ    โมหมูลจิตก็ไม่เป็นอารัมมณาธิปติ   ทุกขกายวิญญาณก็ไม่เป็นอารัมมณาธิปติ   นอกจากนั้นแล้วเป็นอารัมมณาธิปติ   รวมทั้งโลภมูลจิต   ทิฏฐิคตสัมปยุตต์ดวงที่ ๑ นี้   ก็เป็นอารัมมณาธิปติด้วย   

       ใครชอบโสมนัสสหคตัง   ทิฏฐิคตสัมปยุตตัง   อสังขาริกกัง   มีไหมคะคนชอบ มี ใคร ?   ช่างชอบ   ทั้ง ๆ ที่เป็นโลภมูลจิต   ทิฏฐิคตสัมปยุตตัง   ใครชอบ   โลภมูลจิตทิฏฐิคตสัมปยุตตัง    ผู้ที่มีความเห็นผิดย่อมชอบ   ย่อมพอใจในความเห็นผิดอย่างนั้น   เพราะฉะนั้นจึงมีความเห็นผิดมากมาย    โดยที่ในขณะที่เห็นผิดนั้นต้องมีความพอใจอย่างยิ่ง   ถ้าเป็นโลภมูลจิตดวงที่ ๑   คือโสมนัสสสหคตัง   ทิฏฐิคสัมปยุตตัง   อสังขาริกกัง

       เพราะฉะนั้นการที่จะเปลี่ยนความคิดเห็นของคนอื่นนี้   ถ้าได้ศึกษาเรื่องของปัจจัยโดยละเอียด   จะเห็นได้ว่ายากที่จะเปลี่ยนได้   เพราะเหตุว่าแต่ละคนย่อมเป็นเพียงสภาพธรรมที่เกิดขึ้นเป็นไปตามการสะสมสืบต่อของเหตุปัจจัย   ถ้าสะสมความเห็นผิดไว้มาก   ไม่ว่าจะมีเหตุผลที่ถูกต้องประการใด ๆ ก็ตาม   ผู้ที่พอใจที่จะเห็นผิด   ก็ย่อมพอใจที่จะยึดถือความเห็นผิดนั้นต่อไป

       เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะได้ศึกษาธรรมโดยละเอียดจริง ๆ    เพราะเหตุว่าทางที่จะเห็นผิด    ในสมัยที่พระผู้มีพระภาคทรงดับขันธปรินิพพาน ๒๕๐๐ กว่าปีนี้   ถ้าไม่ศึกษาพระธรรมโดยละเอียดแล้ว    ก็ย่อมจะทำให้มีความเห็นผิดในพระธรรมได้   ถ้าไม่พิจารณาโดยละเอียดให้ถูกต้องจริง ๆ

       สำหรับอธิปติปัจจัย    มีข้อสงสัยไหมคะ


  หมายเลข 6245
  29 ส.ค. 2558