ทบทวนปัจจัย - มัคคปัจจัย


         ปัจจัยต่อไป   คือ โดยมัคคปัจจัย   สำหรับมัคค์   ส่วนมากท่านผู้ฟังก็ได้ทราบสัมมามัคค์ ๘   คือ สัมมาทิฏฐิ    สัมมาสังกัปปะ   สัมมาวาจา   สัมมากัมมันตะ   สัมมาอาชีวะ   สัมมาสติ   สัมมาสมาธิ   แต่สำหรับมัคคปัจจัยที่เป็นอกุศลก็มี    เพราะเหตุว่ามัคค์ซึ่งเป็นหนทาง    ย่อมมีทั้งหนทางที่ไปสู่สุคติ   และหนทางที่ไปสู่ทุคติ

         สำหรับโลภมูลจิต   โดยมัคคปัจจัยแล้ว    ได้แก่ วิตกเจตสิก   วิริยเจตสิก   เอกัคคตาเจตสิก   และมิจฉาทิฏฐิ    เพราะเหตุว่าสภาพที่เป็นมัคคปัจจัยทั้งหมด     มีที่เป็นสัมมามัคค์  และมิจฉามัคค์   แต่เมื่อกล่าวถึงโลภมูลจิตแล้วก็ต้องเป็นมิจฉามัคค์ทั้งหมด    คือ วิตกเจตสิกเป็นมิจฉาสังกัปปะ   วิริยเจตสิกเป็นมิจฉาวายามะ    เอกัคคตาเจตสิกก็เป็นมิจฉาสมาธิ   และมิจฉาทิฏฐิก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเจตสิก   พาไปไหน    ถ้าเป็นมิจฉามัคค์ก็ต้องพาไปสู่ทุคติ


    หมายเลข 6249
    29 ส.ค. 2558