มิจฉามรรค ๔ นำไปสู่ทุคติ


  ทางฝ่ายมิจฉามัคค์   ก็มีมิจฉาทิฏฐิ   ความเห็นผิด  นำไปสู่ทุคติแน่  จะไม่นำไปสู่สุคติเลย  มิจฉาสังกัปปะ  การดำริผิด  เมื่อมีความเห็นผิด   การดำริก็ต้องผิดด้วย   เพราะฉะนั้น  เมื่อมีความเห็นผิด  มีการดำริผิด  มิจฉาวายามะ   ความพยายามผิดก็ต้องมี   และพร้อมกันนั้น   ก็ต้องมีมิจฉาสมาธิเกิดร่วมด้วย

  เพราะฉะนั้น ทางฝ่ายองค์ธรรมของมัคคปัจจัยมี ๑๒ คือ ปัญญาเจตสิก ๑  วิตกเจตสิก  ซึ่งเป็นสัมมาสังกัปปะ ๑   สัมมาวาจา ๑   สัมมากัมมันตะ ๑   สัมมาอาชีวะ ๑   สัมมาวายาโม คือวิริยะ ๑   สัมมาสติ ๑  สัมมาสมาธิ ๑  ทางฝ่ายที่เป็นมิจฉามัคค์  เป็นทางที่จะนำไปสู่ทุคติมี ๔ คือ  มิจฉาทิฏฐิ ๑   มิจฉาสังกัปปะ ๑   มิจฉาวายามะ ๑  มิจฉาสมาธิ ๑

  กลัวไหมคะมิจฉาสมาธิ  หรือว่าถ้าเป็นสมาธิ  ก็อยากจะเป็น   ไม่คิดว่าจะเป็นมิจฉาหรือสัมมา  แต่ว่าอย่าลืมว่า  ถ้าเป็นมิจฉาสมาธิแล้ว  เป็นทางนำไปสู่ทุคติ  ไม่ใช่เป็นทางนำไปสู่สุคติ

  สำหรับมัคคปัจัย  ก็จะไม่เกิดกับอเหตุกจิต


  หมายเลข 6035
  27 ส.ค. 2558  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari