เจตสิกที่เป็นสัมมามรรคมี ๘


    เพราะฉะนั้นสำหรับเจตสิกซึ่งเป็นสัมมามัคค์  มี ๘ ได้แก่  ปัญญาเจตสิก  วิตกเจตสิก   สัมมาวาจาเจตสิก  สัมมากัมมันตเจตสิก   สัมมาอาชีวเจตสิก   วิริยเจตสิก  สติเจตสิก  และสมาธิหรือเอกัคคตาเจตสิก   ซึ่งไม่มีเจตนาเจตสิกเลยสำหรับมัคคปัจจัย


    หมายเลข 6038
    26 ส.ค. 2558    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari