เพิกทีเดียวในอิริยาบถทั้ง ๔ หรือ เพิกทีละอิริยาบถ


  ทรงเกียรติ     อันนี้เข้าใจครับ   แต่ว่าอิริยาบถมี ๔   ก็อยากจะถามอาจารย์ว่า    เพิกทีเดียวได้อิริยาบถทั้ง ๔   หรือว่าเพิกทีละอิริยาบถ

  สุ.     ขณะนี้   กำลังอยู่ในอิริยาบถไหน

  ทรงเกียรติ     เวลานี้ยืนอยู่ครับ

  สุ.     ค่ะ   ยึดอิริยาบถไหนว่าเป็นตัวตน

  ทรงเกียรติ      ก็ยึดยืนน่ะครับว่าเป็นตัวตน

  สุ.     เพราะฉะนั้นถ้าสติเกิดขณะนี้   ไม่มีอาลัยเยื่อใยในอิริยาบถยืน     เพราะเหตุว่าอิริยาบถยืนไม่ได้ปรากฏทางหนึ่งทางใด    เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าขณะนั้นสติจะระลึกอิริยาบถไหน    ก็ต้องเพิกความยึดถืออิริยาบถนั้นในขณะนั้น    ไม่ใช่เป็นอิริยาบถอื่น    แต่ในอิริยาบถซึ่งสติกำลังระลึก    จึงจะรู้ว่าในขณะนั้นไม่มีอิริยาบถ   เพราะเหตุว่าต้องเพิกอิริยาบถ   ลักษณะของอินทรีย์จึงจะปรากฏได้

       เพราะฉะนั้นการอบรมเจริญอินทรีย์นี้    ที่จะละการยึดถือสภาพธรรมว่าเป็นตัวตน   เป็นสัตว์   เป็นบุคคล      ก็เพราะเหตุว่าสามารถจะประจักษ์ชัดในลักษณะของแต่ละอินทรีย์    ซึ่งแยกขาดจากกัน    อินทรีย์แต่ละอินทรีย์ไม่ใช่ว่าต่อเนื่องสืบต่อเป็นอันเดียว     เช่น   เราเห็น   เราได้ยิน   เราได้กลิ่น      เราลิ้มรส    เรารู้สิ่งที่กำลังกระทบสัมผัส   หรือเราคิดนึก    แต่จะต้องระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏแต่ละลักษณะ    แล้วก็ค่อย ๆ แยกลักษณะของอินทรีย์  แต่ละอินทรีย์นี้ขาดออกจากกันเกิดเป็นแต่ละอินทรีย์


  หมายเลข 6022
  27 ส.ค. 2558


  หัวข้อแนะนำ