ชีวิตนามรักษารูปได้หรือไม่


  สำหรับชีวิติทรียะ  มีข้อสงสัยอะไรไหมคะ

  ทรงเกียรติ   ก็ชีวิตรูปกับชีวิตนามนี้   อายุก็ไม่เท่ากัน   เพราะว่ารูปนี้มีอายุเท่ากับ ๑๗ขณะของจิต   เพราะฉะนั้นอยากถามว่า  ชีวิติทรียเจตสิกนี้จะรักษารูปได้หรือเปล่าครับ  

  สุ.   ไม่ได้ค่ะ

  ทรงเกียรติ   จะต้องรักษานามอย่างเดียว   แล้วก็รูปรักษารูป  นามรักษานาม  แต่ละฝ่าย   จะรักษาซึ่งกันและกันไม่ได้

  สุ.   ค่ะ

  แล้วก็สำหรับรูปที่เกิดเพราะจิตเป็นปัจจัย   มีจิตนั้นเป็นสมุฏฐานจึงเกิดขึ้น   ในขณะนั้นก็ไม่มีชีวิตรูปเกิดร่วมด้วย   ถูกไหมคะ   เพราะฉะนั้นอะไรทำให้ชีวิตรูปดำรงอยู่   เป็นรูปซึ่งเกิดเพราะกรรมเป็นปัจจัย   เพราะฉะนั้นกรรมนั่นเองทำให้ชีวิตินทรียรูปเกิดขึ้น   ทำกิจของชีวิตินทรียรูป   ด้วยเหตุนี้จึงมีชีวิตินทรียะ ๒ ประเภท   คือ ชีวิติทรียรูป ๑  และชีวิตินทรียอรูป คือ ชีวิติทรียเจตสิก ๑


  หมายเลข 6008
  27 ส.ค. 2558  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari