ชีวิตนามรักษารูปได้หรือไม่


       สำหรับชีวิติทรียะ   มีข้อสงสัยอะไรไหมคะ

  ทรงเกียรติ     ก็ชีวิตรูปกับชีวิตนามนี้     อายุก็ไม่เท่ากัน    เพราะว่ารูปนี้มีอายุเท่ากับ ๑๗ขณะของจิต    เพราะฉะนั้นอยากถามว่า   ชีวิติทรียเจตสิกนี้จะรักษารูปได้หรือเปล่าครับ  

  สุ.     ไม่ได้ค่ะ

  ทรงเกียรติ     จะต้องรักษานามอย่างเดียว    แล้วก็รูปรักษารูป   นามรักษานาม   แต่ละฝ่าย    จะรักษาซึ่งกันและกันไม่ได้

  สุ.     ค่ะ

       แล้วก็สำหรับรูปที่เกิดเพราะจิตเป็นปัจจัย    มีจิตนั้นเป็นสมุฏฐานจึงเกิดขึ้น    ในขณะนั้นก็ไม่มีชีวิตรูปเกิดร่วมด้วย    ถูกไหมคะ    เพราะฉะนั้นอะไรทำให้ชีวิตรูปดำรงอยู่       เป็นรูปซึ่งเกิดเพราะกรรมเป็นปัจจัย    เพราะฉะนั้นกรรมนั่นเองทำให้ชีวิตินทรียรูปเกิดขึ้น    ทำกิจของชีวิตินทรียรูป    ด้วยเหตุนี้จึงมีชีวิตินทรียะ ๒ ประเภท    คือ ชีวิติทรียรูป ๑  และชีวิตินทรียอรูป คือ ชีวิติทรียเจตสิก ๑


  หมายเลข 6008
  27 ส.ค. 2558