ทำไมโลภะไม่เป็นใหญ่


  ถาม   ……  ไม่ได้ยิน  …..

  สุ.   ปัญหานี้น่าคิด  ท่านผู้ฟังถามว่า  ทำไมโลภะไม่เป็นใหญ่   ซึ่งที่จริงแล้วเป็นสมุทัยใช่ไหมคะ

  ประวิทย์   ครับ

  สุ.   ถ้าไม่มีโลภะ   หรือว่าดับโลภะแล้ว  สังสารวัฏฏ์ย่อมไม่มี  แต่อะไรใหญ่กว่าโลภะ   ที่ดับโลภะได้

  ประวิทย์   ปัญญา

  สุ.   ปัญญา  เพราะฉะนั้นปัญญาเป็นอินทรีย์


  หมายเลข 6011
  27 ส.ค. 2558  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari