ออกเสียง อินทรีย์ หรือ ออกเสียง อินทริย


  สำหรับในเรื่องของการออกเสียงภาษาบาลีและภาษาไทย   โดยเฉพาะในเรื่องของอินทรียะ   ท่านผู้ฟังก็คงจะแปลกใจว่า   เดี๋ยวก็เป็นอินทรีย์   เดี๋ยวก็เป็นอินทรียะ   ที่เป็นอย่างนี้  ก็เป็นเพราะเหตุว่าภาษาไทยกับภาษาบาลีนี้ปะปนกันมานานแล้ว   เพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ภาษาบาลีล้วน   ท่านผู้ฟังบางท่านก็อาจจะรู้สึกแปร่งหู   หรือว่าถ้าจะใช้แต่เฉพาะภาษาไทยเท่านั้น  ก็ไม่ทราบว่าการออกเสียงที่ถูกต้องในภาษาบาลีควรจะเป็นอย่างไร   

  เพราะฉะนั้นสำหรับในรุ่นต่อไป   หวังว่าการบรรยายธรรมนี้   ก็คงจะเป็นภาษาบาลีล้วน   โดยถูกต้อง   ให้ตรงกับพุทธศาสนาสากล   ซึ่งใช้ภาษาบาลีโดยถูกต้องมากกว่าใช้ภาษาบาลีแบบไทย   แต่ทั้งนี้ก็ต้องแล้วแต่ความนิยม   หรือว่าแล้วแต่การวินิจฉัยของแต่ละท่านว่า   สมควรจะเป็นอย่างไร   เพราะว่าเรื่องภาษาเป็นเรื่องที่ไม่ตายตัว   ต้องแล้วแต่ความนิยมของแต่ละสมัย เพราะฉะนั้นบางท่านอาจจะได้ฟังอินทรียะบ้าง  อินทรีย์บ้าง   ก็เป็นเรื่องของภาษาไทยกับภาษาบาลีที่ปนกัน   แต่ก็ให้ทราบว่า   ถ้าพูดถึงอินทรียะ   ก็เป็นภาษาบาลี   ซึ่งภาษาไทยใช้คำว่าอินทรีย์

  นอกจากนี้   ยังมีข้อสงสัยอะไรอีกบ้างไหม ?  ในเรื่องของอินทรียะ


  หมายเลข 6013
  27 ส.ค. 2558  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari