ออกเสียง อินทรีย์ หรือ ออกเสียง อินทริย


         สำหรับในเรื่องของการออกเสียงภาษาบาลีและภาษาไทย    โดยเฉพาะในเรื่องของอินทรียะ     ท่านผู้ฟังก็คงจะแปลกใจว่า    เดี๋ยวก็เป็นอินทรีย์    เดี๋ยวก็เป็นอินทรียะ     ที่เป็นอย่างนี้   ก็เป็นเพราะเหตุว่าภาษาไทยกับภาษาบาลีนี้ปะปนกันมานานแล้ว    เพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ภาษาบาลีล้วน     ท่านผู้ฟังบางท่านก็อาจจะรู้สึกแปร่งหู    หรือว่าถ้าจะใช้แต่เฉพาะภาษาไทยเท่านั้น   ก็ไม่ทราบว่าการออกเสียงที่ถูกต้องในภาษาบาลีควรจะเป็นอย่างไร   

         เพราะฉะนั้นสำหรับในรุ่นต่อไป     หวังว่าการบรรยายธรรมนี้    ก็คงจะเป็นภาษาบาลีล้วน    โดยถูกต้อง    ให้ตรงกับพุทธศาสนาสากล    ซึ่งใช้ภาษาบาลีโดยถูกต้องมากกว่าใช้ภาษาบาลีแบบไทย    แต่ทั้งนี้ก็ต้องแล้วแต่ความนิยม    หรือว่าแล้วแต่การวินิจฉัยของแต่ละท่านว่า   สมควรจะเป็นอย่างไร    เพราะว่าเรื่องภาษาเป็นเรื่องที่ไม่ตายตัว     ต้องแล้วแต่ความนิยมของแต่ละสมัย เพราะฉะนั้นบางท่านอาจจะได้ฟังอินทรียะบ้าง   อินทรีย์บ้าง    ก็เป็นเรื่องของภาษาไทยกับภาษาบาลีที่ปนกัน     แต่ก็ให้ทราบว่า    ถ้าพูดถึงอินทรียะ    ก็เป็นภาษาบาลี    ซึ่งภาษาไทยใช้คำว่าอินทรีย์

         นอกจากนี้    ยังมีข้อสงสัยอะไรอีกบ้างไหม ?  ในเรื่องของอินทรียะ


    หมายเลข 6013
    27 ส.ค. 2558