จะเป็นไปได้ไหมที่จะรู้อินทรีย์ โดยสติปัฏฐานไม่เกิด


  ลองคิดดูว่า  การที่จะรู้ลักษณะของอินทรีย์ที่เป็นรูปนี้   จะเป็นไปได้ไหมถ้าสติปัฏฐานไม่เกิด   ในวันหนึ่ง ๆ   เพราะฉะนั้นก็จะได้พิจารณาถึงความสำคัญของรูปที่เป็นอินทรีย์   ซึ่งไม่ว่าท่านจะศึกษาโดยวิชาการใด ๆ ก็ตาม  ลองพิจารณาดูโดยถ่องแท้ว่า  พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนั้นถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ที่ว่า  ที่ร่างกายทั้งหมดนี้   ตั้งแต่ศีรษะตลอดเท้า   รูปใดบ้างที่เป็นอินทรีย์  จะมีเกินกว่าจักขุปสาท  โสตปสาท   ฆานปสาท  ชิวหาปสาท  กายปสาทได้ไหม  สำหรับรูปซึ่งเป็นอินทรีย์

  ท่านผู้ฟังซึ่งศึกษาวิชาการอื่น   จะคิดว่ามีรูปอื่นซึ่งมีความสำคัญหรือว่าเป็นใหญ่บ้างไหม คะ   นอกจากตา  หู   จมูก   ลิ้น  กาย  และชีวิตินทรียรูป   

  ไม่ทราบท่านผู้ฟังจะมีความเห็นว่าอย่างไร   จะมีรูปอื่นซึ่งท่านยังมีความคิด   มีความเข้าใจว่า   เป็นรูปที่เป็นใหญ่หรือว่าสำคัญ   สมอง   หัวใจ   เลือด  ปอด  ตับ  ทั้งหมดไม่ใช่อินทรียรูปเลย   เพราะเหตุว่าเพียงไม่มีตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  รูปอื่นที่คิดว่าเป็นปอดบ้าง  เป็นหัวใจบ้าง  เป็นม้ามบ้าง   เป็นตับบ้าง  เป็นส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่สำคัญนั้นจะมีได้ไหม   

  เพราะฉะนั้นการอบรมเจริญปัญญานี้   ก็เพื่อที่จะรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า   รูปใดที่เป็นอินทรีย์   รูปนั้นต้องเป็นอินทรียะแน่นอน   


  หมายเลข 6017
  27 ส.ค. 2558  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari