โลภมูลจิตเป็นอินทริยหรือไม่


    ซึ่งท่านผู้ฟังก็จะได้เห็นความละเอียดของพระธรรม  ซึ่งจะต้องพิจารณาโดยรอบคอบจริง ๆ   ซึ่งเวลาที่ได้ฟังธรรมแต่ละเรื่องแล้ว   ก็ยังมีขณะที่จะพิจารณาแล้วก็เกิดความคิด   ความสงสัย   พร้อมกันนั้นถ้าพิจารณาเหตุผล   ก็อาจจะตอบได้ด้วยตัวเอง   เช่น  ถ้าถามต่อไปว่า  เมื่อโลภะไม่เป็นอินทรียะแล้ว   โลภะมูลจิตเป็นอินทรียะหรือเปล่า   

    นี่ค่ะ  ต่างกันนิดเดียว   คือ คำถามว่า  โลภะเป็นอินทรียะไหม   คำคอบคือ  ไม่เป็นอินทรียะ   แต่ถ้าถามต่อไปว่า   โลภมูลจิตเป็นอินทรียะหรือเปล่า   เป็น  เป็นอะไร   เป็นมนินทรีย์   เพราะฉะนั้นเพียงแต่โลภะเพียงคำเดียว  เป็นเจตสิก   ไม่ใช่อินทรียะ   แต่พอเป็นโลภมูลจิต   เป็นจิต  เป็นมนินทรีย์  เพราะฉะนั้นจึงเป็นอินทรียะ


    หมายเลข 6012
    27 ส.ค. 2558    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari