อัญญาตาวินทรีย์ - อินทรีย์ที่ไม่ต้องกระทำกิจอื่นที่ยิ่งไปกว่านี้


  เหลืออินทรีย์สุดท้าย   ซึ่งเป็นอินทรีย์ที่ไม่ต้องมีการกระทำกิจอื่นยิ่งไปกว่านี้อีก   คือปัญญาเจตสิกซึ่งเกิดกับอรหัตผลจิต

  ซึ่งข้อความต่อไปมีว่า

     ต่อแต่นี้ไป   เพื่อที่จะให้ทราบว่า  การบรรลุอัญญินทรีย์นี้  จะมีได้ก็ด้วยภาวนา   และเมื่อบรรลุอัญญินทรีย์นี้แล้ว  ก็ไม่มีกิจอะไรที่จะพึงกระทำยิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก   

     พระผู้มีพระภาคจึงทรงแสดงอัญญาตาวินทรีย์   อันเป็นความเบาใจอย่างยอดเยี่ยมไว้เป็นข้อสุดท้าย 

     ลำดับในเรื่องอินทรียะนี้   เป็นดังกล่าว มานี้

  นี่คือเหตุผลที่ทรงแสดงอินทรียะ ๒๒ ไว้โดยลำดับ


  หมายเลข 5956
  27 ส.ค. 2558  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari