มนินทรีย์ คือ อะไร


  ถาม   อีกชื่อหนึ่งเมื่อกี้นี้   ที่รู้สึกคล้าย ๆ กันครับ  คือ มนินทรีย์ครับ

  สุ.   มนินทรีย์ ได้แก่ จิตปรมัตถ์  ไม่ใช่เจตสิกปรมัตถ์

  ถาม   จิตทั้งหมดเลยหรือครับ

  สุ.   ทุกดวง

  ถาม   จิตทุกดวงเป็นอินทรีย์ได้ทั้งนั้น

  สุ.   ได้   เพราะเหตุว่าจิตนี่ทุกดวงเป็นที่ตั้งหรือว่าเป็นที่เกิดของเจตสิก  เป็นใหญ่  เป็นประธาน   โดยเป็นที่ตั้งของเจตสิก   เป็นที่เกิดของเจตสิก   เจตสิกจะไม่เกิดที่อื่น  นอกจากเกิดกับจิต

  ถาม   อย่างนี้อกุศลจิต  อย่างเช่นโลภะนี้  จะเป็นอินทรีย์ได้ไหมครับ

  สุ.   เป็นค่ะ   เพราะเหตุว่าโดยความหมายที่ว่า   แม้เป็นโลภมูลจิต   แต่ก็เป็นอินทรียะเป็นประธาน   เพราะเหตุว่าเป็นที่ตั้งของเจตสิก   คือ  เป็นที่เกิดของเจตสิกนั่นเอง


  หมายเลข 5960
  27 ส.ค. 2558  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari