มนินทรีย์ คือ อะไร


  ถาม   อีกชื่อหนึ่งเมื่อกี้นี้   ที่รู้สึกคล้าย ๆ กันครับ  คือ มนินทรีย์ครับ

  สุ.   มนินทรีย์ ได้แก่ จิตปรมัตถ์  ไม่ใช่เจตสิกปรมัตถ์

  ถาม   จิตทั้งหมดเลยหรือครับ

  สุ.   ทุกดวง

  ถาม   จิตทุกดวงเป็นอินทรีย์ได้ทั้งนั้น

  สุ.   ได้   เพราะเหตุว่าจิตนี่ทุกดวงเป็นที่ตั้งหรือว่าเป็นที่เกิดของเจตสิก  เป็นใหญ่  เป็นประธาน   โดยเป็นที่ตั้งของเจตสิก   เป็นที่เกิดของเจตสิก   เจตสิกจะไม่เกิดที่อื่น  นอกจากเกิดกับจิต

  ถาม   อย่างนี้อกุศลจิต  อย่างเช่นโลภะนี้  จะเป็นอินทรีย์ได้ไหมครับ

  สุ.   เป็นค่ะ   เพราะเหตุว่าโดยความหมายที่ว่า   แม้เป็นโลภมูลจิต   แต่ก็เป็นอินทรียะเป็นประธาน   เพราะเหตุว่าเป็นที่ตั้งของเจตสิก   คือ  เป็นที่เกิดของเจตสิกนั่นเอง


  หมายเลข 5960
  27 ส.ค. 2558