มนินทรีย์ คือ อะไร


  ถาม     อีกชื่อหนึ่งเมื่อกี้นี้    ที่รู้สึกคล้าย ๆ กันครับ   คือ มนินทรีย์ครับ

  สุ.     มนินทรีย์ ได้แก่ จิตปรมัตถ์   ไม่ใช่เจตสิกปรมัตถ์

  ถาม      จิตทั้งหมดเลยหรือครับ

  สุ.     ทุกดวง

  ถาม     จิตทุกดวงเป็นอินทรีย์ได้ทั้งนั้น

  สุ.     ได้    เพราะเหตุว่าจิตนี่ทุกดวงเป็นที่ตั้งหรือว่าเป็นที่เกิดของเจตสิก   เป็นใหญ่   เป็นประธาน    โดยเป็นที่ตั้งของเจตสิก    เป็นที่เกิดของเจตสิก    เจตสิกจะไม่เกิดที่อื่น   นอกจากเกิดกับจิต

  ถาม     อย่างนี้อกุศลจิต   อย่างเช่นโลภะนี้   จะเป็นอินทรีย์ได้ไหมครับ

  สุ.     เป็นค่ะ    เพราะเหตุว่าโดยความหมายที่ว่า   แม้เป็นโลภมูลจิต    แต่ก็เป็นอินทรียะเป็นประธาน    เพราะเหตุว่าเป็นที่ตั้งของเจตสิก    คือ  เป็นที่เกิดของเจตสิกนั่นเอง


  หมายเลข 5960
  27 ส.ค. 2558