ไม่ระลึกสภาพที่เป็นอินทรีย์ ไม่เข้าถึงความเป็นอนัตตา


  สภาพที่เป็นอินทรียปัจจัย   ต้องเป็นปัจจัยแก่สภาพธรรมอื่นในขณะนั้น   เพราะฉะนั้นเวลาที่จิตเกิดขึ้นในขณะนั้นมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย   จิตเป็นปัจจัยแก่เจตสิกโดยเป็นอินทรียปัจจัยด้วย   เพราะเหตุว่าถ้าไม่มีจิต  เจตสิกก็เกิดไม่ได้   เพราะฉะนั้นจิตจึงเป็นมนินทรีย์

  ถาม   ขณะที่เจริญสติ   ก็อาจจะระลึกถึงสภาพที่เป็นอินทรีย์นี้ก็ได้หรือครับ

  สุ.   แน่นอนที่สุด   ถ้าตราบใดที่ยังไม่ระลึกสภาพที่เป็นอินทรีย์   จะไม่เข้าถึงลักษณะที่เป็นอนัตตา


  หมายเลข 6004
  27 ส.ค. 2558  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari