นามชีวิตินทริย คือ อะไร


  ถาม   นาม  เมื่อตะกี้นี้ที่พูดว่า นามชีวิตินทรียะคืออะไรครับ

  สุ.   ได้แก่ชีวิตินทรียเจตสิก   ซึ่งเป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตทุกดวง


  Tag  นามชีวิตินทริย
  หมายเลข 5959
  27 ส.ค. 2558  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari