นามชีวิตินทริย คือ อะไร


    ถาม     นาม   เมื่อตะกี้นี้ที่พูดว่า นามชีวิตินทรียะคืออะไรครับ

    สุ.     ได้แก่ชีวิตินทรียเจตสิก     ซึ่งเป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตทุกดวง


    Tag  นามชีวิตินทริย
    หมายเลข 5959
    27 ส.ค. 2558