ฟังธรรมะเพื่อให้เข้าใจความเป็นอนัตตา


    เพราะฉะนั้นการฟังธรรมที่ทุกคนกำลังฟัง เพื่อให้เข้าใจความเป็นอนัตตายิ่งขึ้น เพราะว่าไม่มีอัตตา ทุกอย่างเป็นอนัตตา ฟังเพื่อให้เข้าถึงและให้เข้าใจความเป็นอนัตตายิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นเมื่อฟังแล้วมีตัวตนที่ไม่ชอบ แต่ว่าถ้าฟังแล้ว ค่อยๆเข้าใจความเป็นอนัตตายิ่งขึ้น นั่นคือจุดประสงค์ของการฟัง แต่ไม่ใช่ฟังแล้วให้มีตัวตน ที่จะเลือก ที่จะทำอะไร แต่ว่าประโยชน์ คือ เข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง เพราะว่ากำลังมีสภาพธรรมปรากฏให้เข้าใจถูกได้ ค่อยๆเก็บเล็กเก็บน้อย


    หมายเลข 4085
    20 ก.ค. 2558    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari