ความเบื่อไม่ทำให้เกิดปัญญา


    ธีรพันธ์   ก็เคยเบื่อครับ ความเบื่อไม่ทำให้ปัญญาเกิดขึ้น ช่วยไม่ได้จริงๆ เพราะว่าฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญา ถ้าเบื่อแล้วจะมีปัญญาที่ไหนละครับ ความเบื่อก็คืออกุศลนั่นเอง ถ้ามีปัญญาแล้ว มีความเข้าใจแล้ว ก็คลายความเบื่อ แล้วก็มีความสนใจ มีฉันทะที่จะฟังธรรม หรือจะศึกษา สนทนาธรรม ความเบื่อช่วยอะไรไม่ได้จริงๆ ให้เห็นว่า พระธรรมเป็นสิ่งที่ยาก เพราะวัตถุประสงค์ของการศึกษา ศึกษาเพื่ออะไร ผู้ที่เบื่อ ถ้าวัตถุประสงค์ไม่ถูกต้อง  ก็ทำให้เบื่อได้


    หมายเลข 4159
    18 ก.ค. 2558    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari