การศึกษาพระธรรมต่างจากการศึกษาทางโลก


  อุไรวรรณ   คุณกุลวิไลมาฟังธรรมแล้วเบื่อบ้างหรือยังคะ

  กุลวิไล   การศึกษาพระธรรมจะแตกต่างกับการศึกษาทางโลกมาก ถ้าจะถามว่าเบื่อไหม ไม่เบื่อหรอกค่ะ เพราะจริงๆแล้วก็เป็นการศึกษาเรื่องตัวของเราเอง ถ้าเราไม่ได้ศึกษาพระธรรม ชีวิตประจำวันเราเป็นไปกับรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ มียินดีบ้าง เสียใจบ้าง แต่เราก็ไม่รู้ความเป็นไปเพราะเหตุปัจจัยใด

  จากการศึกษาพระธรรม ค่อยๆให้เราเห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริง  แล้วที่สำคัญก็คือว่า เห็นโทษของการติดข้องในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ คือ เห็นสภาพธรรมที่เกิดกับเราในชีวิตประจำวัน  จริงๆแล้วสุขทุกข์อยู่ที่กิเลสของเราจริงๆ ไม่มีผู้อื่นทำ แต่เราสะสมอกุศลธรรมไว้มาก เราชอบสิ่งไหน ไม่ได้สิ่งนั้น โทสะเกิดขึ้น อันนี้คือสิ่งที่เรามีจริง แล้วเราก็หวั่นไหว มีความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราได้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งพระสูตรนี้ก็ดีมาก เพราะท่านแสดงถึง ขันธ์ ๕ นั้นเป็นภาระ เพราะถ้าเราไม่เห็นว่า การเกิดมามีรูป มีจิต มีเจตสิก ซึ่งจริงๆแล้ว เรามีความติดข้องมาก การศึกษาธรรมก็เป็นประโยชน์ เพราะว่าเป็นปัญญาที่ทำให้เรามีความเห็นถูกในสภาพธรรมที่มีในชีวิตประจำวัน


  หมายเลข 4158
  18 ก.ค. 2558  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari