ค่อยๆเข้าใจ ไม่ต้องทำความเข้าใจ


  ผู้ถาม   อีกคำหนึ่ง คือ “สติเกิด” อย่างไปฟังท่านอาจารย์บรรยาย ฟังไปก็รู้ว่า ฟังอยู่ แล้วรู้สึกหนาว และพออากาศเปลี่ยน ก็รู้สึกตัวทันที แบบนี้จะเรียกว่า เป็นตัวสติหรือเปล่าคะ

  สุ.   รู้สึกตัว มีอะไรปรากฏให้รู้

  ผู้ถาม   ภาวะที่อากาศเปลี่ยนไป

  สุ.   อากาศเปลี่ยนไป ก็เป็นเรื่องของอากาศเปลี่ยนแล้ว

  ผู้ถาม   ก็เลยตัวสติไป ใช่ไหมคะ

  สุ.   มีลักษณะของสภาพธรรมเดี๋ยวนี้ด้วย ขณะนี้จะไม่ขาดลักษณะหนึ่งลักษณะใดเลย แต่ว่าค่อยๆฟัง ค่อยๆเข้าใจในลักษณะนั้นๆให้ถูกต้องว่า ไม่ใช่ตัวตนอย่างไร จนกว่าจะเข้าใจได้จริงๆ

  ผู้ถาม   คือจะทำความเข้าใจลักษณะของตัวสติกับตัวสัญญาก่อน

  สุ.   คงไม่ต้องไปทำความเข้าใจ กำลังฟังอย่างนี้ เข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง อันนี้สำคัญที่สุด ไม่ต้องไปทำอะไร ฟังอันนี้แล้วจะไปทำความเข้าใจอันอื่นก็ไม่ได้ เพราะว่าไปทำความเข้าใจ แต่ขณะที่กำลังฟัง เข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง ค่อยๆเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง เพราะว่าพูดถึงเรื่องสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ ให้ค่อยๆเข้าใจขึ้น


  หมายเลข 4083
  20 ก.ค. 2558  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari