อหิงสกสูตร

อหิงสกสูตร (พราหมณสังยุต อรหันตวรรคที่ ๑) ว่าด้วยผู้ควรชื่อว่

หัวข้อหมายเลข  3615
ปรับปรุง  4 ก.ย. 2555