สุปุพพัณหสูตร    สุปุพพัณหสูตร
      ว่าด้วยเวลาที่เป็นฤกษ์ดี เล่มที่ 34  พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๓  ข้อ 595 หน้า 591


    หมายเลข 3635
    4 ก.ย. 2555    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari