กุมารลิจฉวีสูตร


    กุมารลิจฉวีสูตร (นีวรณวรรคที่ ๑) ว่าด้วยธรรมที่ให้ความเจริญอย่างเดียว

    เล่มที่ 36  พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต เล่ม ๓  ข้อ 58 หน้า145


    หมายเลข 3632
    4 ก.ย. 2555    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari