พิลังคิกสูตร

พิลังคิกสูตร (พราหมณสังยุต อรหันตวรรคที่ ๑) ว่าด้วยบาปกลับสนอ

หัวข้อหมายเลข  3614
ปรับปรุง  4 ก.ย. 2555