พิลังคิกสูตร


    พิลังคิกสูตร (พราหมณสังยุต อรหันตวรรคที่ ๑) ว่าด้วยบาปกลับสนอ

    หมายเลข 3614
    4 ก.ย. 2555