อสุรินทกสูตร

อสุรินทกสูตร (พราหมณสังยุต อรหันตวรรคที่ ๑) ว่าด้วยอสุรินทกพร

หัวข้อหมายเลข  3613
ปรับปรุง  4 ก.ย. 2555