อสุรินทกสูตร


    อสุรินทกสูตร (พราหมณสังยุต อรหันตวรรคที่ ๑) ว่าด้วยอสุรินทกพร

    หมายเลข 3613
    4 ก.ย. 2555