โรงแรมไชยแสงพาเลส จ.สิงห์บุรี - วันที่ 27 พ.ย. 2561