บ้านก๋ง บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม - วันที่ 11 ธ.ค. 2561