กนกรัตน์ รีสอร์ท อัมพวา จ.สมุทรสงคราม - วันที่ 17 ก.ย. 2561