ธาตุรู้-1 พฐ.6353


  บุษกร คำว่า “ธาตุรู้” กับ “นามรู้” ต่างกันไหมคะ

  สุ. ใช้คำว่า “นามธาตุ” หมายความว่าไม่ใช่ “รูปธาตุ” ถ้าจะแยกออกเป็น ๒ อย่าง นามธรรมกับรูปธรรม หรือนามธาตุกับรูปธาตุ

  รูปธาตุมีจริงๆ แต่ไม่สามารถรู้อะไรได้เลย และการศึกษาธรรม ฟังให้เข้าใจ ถ้ารู้ว่า รูปธาตุมี แต่ไม่สามารถรู้อะไรได้ คุณบุษกรยกตัวอย่างได้ไหมคะว่า อะไรเป็นรูปธาตุบ้าง

  บุษกร รูปธาตุก็หมายถึงสิ่งที่ได้กระทบ

  สุ. อะไรละคะที่ไม่สามารถรู้อะไรได้

  บุษกร ก็ในสังขารร่างกายทั้งหมด

  สุ. ขณะนี้อะไรเป็นรูปธาตุที่ไม่รู้อะไร เดี๋ยวนี้ ที่ปรากฏ

  บุษกร รูปธาตุที่ไม่รู้อะไร ใช่ไหมคะ

  สุ. รูปธาตุไม่รู้อะไรเลย ขณะนี้มีรูปธาตุปรากฏบ้างไหมคะ

  บุษกร มีค่ะ

  สุ. อะไร

  บุษกร สิ่งที่เห็นทั้งหมด

  สุ. สิ่งที่กำลังปรากฏทางตามีจริงๆ ไม่ได้มีใครมาหลอกลวงให้เห็นผิดว่า มี แต่มีจริงๆ ลักษณะนี้เป็นรูปชนิดหนึ่ง เป็นธรรมชนิดหนึ่ง เป็นธาตุชนิดหนึ่ง สิ่งที่มีเป็นธาตุ สิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอะไรคะ เป็นโต๊ะ เป็นเก้าอี้ เป็นคน หรือเป็นอะไร สามารถจะปรากฏได้ทางตา เป็นรูปธรรมชนิดหนึ่ง เท่านั้นเอง แล้วแต่จะไปนึกไปคิดว่าเป็นอะไรหลังจากนั้น ไปจำเอาไว้ว่าเป็นคน เป็นวัตถุต่างๆ ก็แล้วแต่ แต่ลักษณะจริงๆ ของสิ่งที่ปรากฏทางตา เป็นอื่นไม่ได้เลย

  บุษกร ไม่เข้าใจคำว่า “ธาตุรู้” ค่ะ

  สุ. คิดนึกหรือเปล่าคะ

  บุษกร คิดนึกค่ะ

  สุ. ขณะคิดกำลังรู้เรื่องอะไร

  บุษกร รู้ในสิ่งที่คิดค่ะ

  สุ. เป็นสภาพรู้ คือ รู้สิ่งที่กำลังคิด

  บุษกร ตรงนั้นเรียกว่า “ธาตุรู้”

  สุ. ไม่ใช่เรียก มีจริงหรือเปล่า

  บุษกร มีจริงค่ะ

  สุ. เป็นคนหรือเปล่า หรือเป็นธรรมที่มีจริง

  บุษกร ถ้าโดยศึกษาแล้ว รู้ว่าเป็นธรรมที่มีจริง

  สุ. ธรรมกับธาตุ ความหมายเหมือนกัน

  บุษกร คำว่า ธรรม กับ ธาตุรู้ มีความหมายเหมือนกัน

  สุ. คำว่า “ธรรม” กับคำว่า “ธาตุ” มีความหมายอย่างเดียวกัน คือ ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล เป็นสิ่งที่มีจริงๆ ใครก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะธรรมนั้นได้ จะใช้คำว่า “โลภธาตุ” ใช้ได้ไหม

  บุษกร ไม่เคยได้ยินค่ะ

  สุ. โลภะมีจริงไหมคะ

  บุษกร มีจริงค่ะ

  สุ. แล้วเป็นเรา หรือเป็นใคร

  บุษกร ถ้าโดยคิดนึกแล้วจะเป็นเราอยู่เสมอ

  สุ. แล้วกำลังฟังขณะนี้ โลภะเป็นเรา หรือเป็นสิ่งที่มีจริง ซึ่งไม่ใช่ใคร เกิดแล้วก็หมดไป

  บุษกร เป็นสิ่งที่มีจริงๆ ค่ะ

  สุ. สิ่งที่มีจริง คือ ธาตุ หรือธรรม ใช้คำหนึ่งคำใดก็ได้ เหมือนกัน

  บุษกร แล้วนามรู้ ก็เป็นจิตที่คิดนึกใช่ไหมคะ

  สุ. คิดมีไหมคะ

  บุษกร มีค่ะ

  สุ. จริงหรือเปล่า

  บุษกร จริงๆ ค่ะ

  สุ. เป็นรูปหรือเปล่า

  บุษกร คิดก็เป็นนามค่ะ

  สุ. นั่นแหละคือนามธาตุหรือนามธรรม คือ ไม่ใช่คุณบุษกร แต่เป็นสิ่งที่มีจริง เกิดขึ้นคิดเท่านั้นเอง


  หมายเลข 12492
  16 มิ.ย. 2565