รูปมีอายุ ๑๗ ขณะ จะเริ่มนับจากตรงไหน พอ.6344


  ถาม ท่านอาจารย์บอกว่า 1 รูป มีอายุ ๑๗ ขณะ

  สุ. รูปที่เป็นสภาวรูปที่มีจริงๆ มีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ ๑๗ ขณะ

  ผู้ถาม พอได้ยินคำบรรยายเกี่ยวกับเรื่องวาระว่า มีวาระสั้นยาว และเมื่อกี้ที่ว่า วาระที่ยาวที่สุด ที่ตทาลัมพนวาระ และที่ ๑๗ ขณะพอดี ถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่า รูปที่สั้นกว่า ๑๗ ขณะก็มีด้วย

  สุ. ไม่ใช่ค่ะ หมายความว่ารูปกระทบแล้ว วิถีจิตยังไม่เกิด เพราะฉะนั้นอายุของรูปก็หมดไปๆ ทีละขณะ

  ผู้ถาม และที่ว่าเกิดไม่ถึงตทาลัมพนะก็จะสั้นกว่า ๑๗ ขณะ

  สุ. หมายความว่า จิตไม่ได้เกิดขึ้นรู้อารมณ์นั้นครบทั้งหมด ตั้งแต่ปัญจทวาราวัชชนะ จนถึงตทาลัมพนะ เพราะว่ารูปดับไปก่อนแล้ว

  ผู้ถาม ดับก่อน ๑๗

  สุ. รูปต้องมีอายุ ๑๗ ขณะ จะนับตรงไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องไปนับตั้งแต่อตีตภวังค์ ตรงไหนได้หมด

  ผู้ถาม และวิถีก็ส่งต่อกัน

  สุ. วิถีจิตเกิดตามลำดับ เพราะปัจจัย

  ผู้ถาม เผอิญตอนนั้นรูปดับไปแล้ว ณ วาระที่...

  สุ. เพราะฉะนั้นจะไปรู้อารมณ์นั้นต่อไม่ได้ แต่รูปทุกรูปที่เป็นสภาวรูปมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ ๑๗ ขณะ

  ผู้ถาม คือต้อง ๑๗ แล้ว ถึงจะหมด

  สุ. ไม่ว่าจะเป็นรูปไหน ที่ไหน


  หมายเลข 12455
  19 เม.ย. 2565