ภวังคจิต พอ.6344


    บุษกร คำว่า “ภวังค์” และขณะที่หลับอยู่ก็สืบต่อตลอดใช่ไหมคะ

    สุ. ขณะใดที่ไม่รู้อารมณ์ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่เห็น ไม่ได้ยิน ไม่ได้กลิ่น ไม่ลิ้มรส ไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัส ไม่คิดนึกใดๆ ทั้งสิ้น ขณะนั้นเป็นภวังคจิต ระหว่างที่จุติจิตยังไม่เกิด


    หมายเลข 12457
    19 เม.ย. 2565