ตทาลัมพนวาระกับชวนวาระต่างกันอย่างไร พอ.6344


  วรศักดิ์ ถ้าจะสังเกตตรงตทาลัมพนวาระกับชวนวาระ ต่างกันอย่างไรครับ

  สุ. ขณะนี้เป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรม ที่เห็น กำลังเห็นเดี๋ยวนี้

  วรศักดิ์ มีทั้งนามธรรมและรูปธรรม

  สุ. เฉพาะเห็น

  วรศักดิ์ เห็นเป็นนามธรรม

  สุ. เป็นจิตอะไรคะ

  วรศักดิ์ เป็นจักขุวิญญาณ

  สุ. ค่ะ ก่อนนั้นมีปัญจทวาราวัชชนจิตไหม วิถีจิตแรกต้องมี ใช่ไหมคะ รู้ไหม

  วรศักดิ์ ไม่รู้ครับ

  สุ. แล้วตอนที่จะเป็นชวนะกับตทาลัมพนะ จะรู้ไหม

  วรศักดิ์ อย่างเวลาเราละเมอ เรายังพอบอกคร่าวๆ ได้ใช่ไหมว่า ...

  สุ. เราพูดถึงเรื่อง แต่ไม่ได้พูดถึงจิตแต่ละขณะ ถ้าพูดถึงจิตแต่ละขณะ จะรู้จิตขณะไหนในขณะที่กำลังเห็น

  วรศักดิ์ คือบอกไม่ได้เลยใช่ไหมครับ ก็ศึกษาตามที่ทรงแสดงไว้เท่านั้นเอง

  สุ. ค่ะ


  หมายเลข 12456
  19 เม.ย. 2565