พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไร พอ.6341

  อรวรรณ การที่เราสนใจฟังธรรม บางคนที่เริ่มต้นอาจยังไม่มีหลักว่า ธรรมที่เราฟังเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า หรือเป็นสิ่งที่มีจริงหรือเปล่า ผู้ฟังจะมีหลักอย่างไรว่า สิ่งที่เราฟังเป็นคำสอนที่ถูกต้อง หรือเป็นคำสอนที่ทำให้เรารู้ความจริง

  สุ. กำลังฟังเรื่องอะไรละคะ

  อรวรรณ ตอนนี้ก็กำลังฟังเรื่องความจริงที่มีอยู่ในชีวิตประจำวัน

  สุ. อะไรมีจริงขณะนี้

  อรวรรณ เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส รู้สิ่งที่กระทบสัมผัส

  สุ. แล้วเราจะปฏิเสธไหมคะว่า นี่ไม่ใช่คำสอนที่ทำให้เราสามารถเข้าใจถูก เห็นถูกในสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลย เคยเข้าใจว่าเป็นเราทั้งหมด แต่ว่าความจริงเป็นธรรมแต่ละอย่าง

  นี่คือสิ่งที่จะต้องฟังให้เข้าใจถูกต้อง ไม่ใช่ฟังแล้วก็ยังเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เหมือนเดิม โดยที่ไม่ได้เข้าใจความจริงว่า แท้ที่จริงแล้วก็เป็นธรรมเพียง ๔ ประเภท คือ ธรรมที่เป็นจิต ธรรมที่เป็นเจตสิก ธรรมที่เป็นรูป ธรรมที่เป็นนิพพาน

  อรวรรณ คนที่เริ่มสนใจธรรม แล้วไม่ได้มาฟังท่านอาจารย์ เขาก็จะบอกว่า สิ่งที่เขานำมาสอนก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้น ถ้าเราไม่มีหลักคิด หรือหลักความเข้าใจที่จะทราบว่า สิ่งที่ฟัง ไม่ว่าจะเป็นรายการวิทยุว่า ใช่คำสอน คือ ความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้หรือเปล่า หรือจะต้องดูว่า เป็นจิต เจตสิก รูป

  สุ. มิได้ค่ะ สอนเรื่องสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริง ขณะนี้อะไรมีจริงๆ เคยรู้ เคยเข้าใจถูกในสิ่งนั้นหรือเปล่า แต่ว่าเมื่อฟังแล้วเริ่มเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงหรือเปล่าว่าเป็นธรรม เพราะแม้แต่คำว่า “ธรรม” คำเดียว ก็ประมาทไม่ได้ การศึกษาธรรมต้องละเอียด ต้องจริงใจ ต้องตรง ต่อการฟังเพื่อเข้าใจ และมีสิ่งที่ปรากฏ และเคยเข้าใจอย่างนี้ๆ หรือเปล่าว่า ไม่ใช่ตัวตน

  อรวรรณ เพราะฉะนั้นหลักก็คือ สอนให้เรารู้ความจริงที่มีอยู่คืออะไร ซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อน

  สุ. และใครจะสอนได้ ถ้าไม่ใช่ผู้ที่รู้ความจริงนั้น

  อรวรรณ ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ความจริงให้เรารู้ว่า จริงๆ เห็นทุกคนก็เห็น ได้ยินก็ได้ยิน แต่เราไม่รู้ว่าความจริงคืออะไร แต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ประจักษ์ความจริง ก็มาสอนให้คนอื่นรู้ตาม เราก็มีหลักอย่างนี้ ก็จะเข้าใจได้


  Tag  ธรรม  
  หมายเลข 12440
  20 มี.ค. 2565


  หัวข้อแนะนำ