ต้องมีความเข้าใจว่าสภาพธรรมไม่เที่ยง (แต่เหมือนเที่ยง) พอ.5270


    วิชัย     สภาพธรรมปรากฏอย่างรวดเร็ว แล้วทรงแสดงให้เห็นว่า นี่ทุกข์ นี่ทุกขสมุทย คือ การเห็นอย่างนี้ในสภาพที่เกิดดับอย่างรวดเร็ว คล้ายๆจะเป็นขั้นคิดเอา

    สุ.     ถ้าขั้นคิด วันนี้ทุกคนก็เป็นพระโสดาบัน ใช่ไหมคะ สภาพธรรมเกิดแล้วดับแล้ว ก็เป็นปัญญาขั้นหนึ่งที่รู้ว่า ธรรมเกิดแล้วดับแล้ว แต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้น เพราะว่าขณะนี้ต้องมีความเข้าใจตามที่ได้ศึกษาว่า สภาพธรรมไม่เที่ยง สิ่งที่ปรากฏเหมือนเที่ยง เกิดดับเร็ว จนไม่ปรากฏการเกิดและดับ

            เพราะฉะนั้นเวลาที่อยู่ในกระแส ในวังวน ในโอฆะ ในห้วงน้ำของสภาพธรรมซึ่งเกิดดับไม่หยุด กับการที่เริ่มระลึก คือ สติเกิดรู้ลักษณะนิดหนึ่ง ก็คือ สัมผัสเริ่มที่จะแตะลักษณะของปรมัตถธรรม ซึ่งแท้จริงก็คือเกิดดับนั่นแหละ


    หมายเลข 12062
    28 พ.ค. 2564