สภาพธรรมเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย


      สุ. เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจเรื่องเจตนาจริงๆ ว่า ขณะนั้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล ว่าเป็นเจตนาฆ่าหรือเปล่า

      วิจิตร ขอขัดจังหวะ แล้วเครื่องช่วยหายใจจะสร้างมาทำไมครับ

      สุ. สร้างสำหรับที่จะช่วย ยาทำไม อาหารรับประทานทำไม ทุกอย่างมีทำไม ทั้งหมดเลย ถ้าไม่ใช่เพื่อการดำรงชีวิตอยู่ แต่ช่วยให้เขาไม่ตายได้ไหม หรือเพียงช่วยให้เขาไม่ทรมาน ขณะหลับมีจิตไหม

      วิจิตร มีครับ

      สุ. เพราะว่าไม่ใช่คนตาย แต่ความน่าอัศจรรย์คือ หลับแล้วตื่น ทันทีที่ตื่น แล้วสิ่งที่ไม่ปรากฏเลย กำลังหลับสนิท แล้วมีสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาได้ ลองคิดดูซิคะ จากสีสันวัณณะที่ไม่ได้ปรากฏขณะที่หลับสนิท เพียงการตื่นมีปัจจัยเห็น เพราะฉะนั้นเห็นเกิดขึ้นได้อย่างไร หรือทันทีที่กำลังได้ยินขณะนี้ จากเสียงไม่ปรากฏ แล้วมีเสียงปรากฏ เห็นความน่าอัศจรรย์ว่า เสียงปรากฏได้อย่างไร

      นี่คือสภาพธรรมที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งสิ้น

      ที่มา ...

      พื้นฐานพระอภิธรรม ตอนที่ 250


  หมายเลข 11891
  10 ม.ค. 2567