ความละเอียดของสิ่งที่มีจริง พอ.5250


    บง     เมื่อตอนแรกเลย พี่อุไรวรรณพูดว่าจะสนทนาเรื่องพระอภิธรรม ก็เลยกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าความหมายของพระอภิธรรมกว้างขวางแค่ไหน

    สุ.     ก็เป็นธรรม อภิ คือ ละเอียด หรือยิ่งก็ได้ ถ้าพูดเรื่องจิตเฉยๆ โดยที่ใครก็ไม่รู้ว่า จิตเป็นอย่างไร ก็ได้แต่เพียงพูดชื่อจิต แต่ธรรมไม่ใช่อย่างนั้น โดยเฉพาะ อภิธรรม คือ พระธรรมที่ทรงแสดงความละเอียดของสิ่งที่มีจริง จนกระทั่งสามารถทำให้ผู้ที่เข้าใจเห็นถูก ประจักษ์แจ้งความจริงได้


    หมายเลข 11896
    24 ต.ค. 2563