ความละเอียดของสิ่งที่มีจริง พอ.5250


    บง     เมื่อตอนแรกเลย พี่อุไรวรรณพูดว่าจะสนทนาเรื่องพระอภิธรรม ก็เลยกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าความหมายของพระอภิธรรมกว้างขวางแค่ไหน

    สุ.     ก็เป็นธรรม อภิ คือ ละเอียด หรือยิ่งก็ได้ ถ้าพูดเรื่องจิตเฉยๆ โดยที่ใครก็ไม่รู้ว่า จิตเป็นอย่างไร ก็ได้แต่เพียงพูดชื่อจิต แต่ธรรมไม่ใช่อย่างนั้น โดยเฉพาะ อภิธรรม คือ พระธรรมที่ทรงแสดงความละเอียดของสิ่งที่มีจริง จนกระทั่งสามารถทำให้ผู้ที่เข้าใจเห็นถูก ประจักษ์แจ้งความจริงได้


    หมายเลข 11896
    24 ต.ค. 2563    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari