อภิธรรมเดี๋ยวนี้


    อภิธรรมคือสภาพธรรมแต่ละอย่างที่ละเอียดลึกซึ้ง ที่กำลังปรากฏในขณะนี้ เช่น เห็น เป็นจิตที่เป็นผลของกรรม เป็นต้น ดังนั้นการที่จะเข้าใจอภิธรรม ก็คือรู้ลักษณะสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ


    หมายเลข 11809
    4 ธ.ค. 2562