เพราะเห็นแก่ตัว


    เพราะไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง จึงยึดถือว่ามีตัวเรา และมีความเห็นแก่ตัว ซึ่งเป็นเหตุทำให้มีการกระทำทุจริตต่างๆ เพื่อตัวเอง


    หมายเลข 11812
    4 ธ.ค. 2562    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari