ไม่มีปีเก่าปีใหม่


      อ.อรรณพ บัญญัติของชาวโลก เช่นการเปลี่ยนปี จากปีเก่าไปเป็นปีใหม่ คนก็จะให้ความสำคัญ ทำไมจึงให้ความสำคัญกับเรื่องบัญญัติ อย่างเช่นบัญญัติวันเดือนปี

      ท่านอาจารย์ คุณอรรณพก็เป็นคนแต่ง เพลงเพราะไม่รู้

      อ.อรรณพ เพราะไม่รู้ เลยสนใจกับวันเดือนปี เพราะไม่รู้อะไรอย่างไร ถึงได้ยึดถือใน แม้สมมติบัญญัติวันเดือนปี

      ท่านอาจารย์ เมื่อไม่มีเรา ไม่มีอะไรเลยซึ่งไม่ดับ มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วดับ ไหนใหม่ไหนเก่า

      อ.อรรณพ เพราะฉะนั้น ที่เราเรียกกันว่าปีเก่าปีใหม่ คืออะไรกันครับ ท่านอาจารย์

      ท่านอาจารย์ เดี๋ยวนี้ แล้วตอนที่จะเป็นปีใหม่ ไหนใหม่ไหนเก่า

      อ.อรรณพ ตอนที่จะเป็นปีใหม่ อันไหนใหม่อันไหนเก่า

      ท่านอาจารย์ ไม่เหมือนเดี๋ยวนี้ หรือเหมือนกันไม่ได้ต่างกันเลย

      อ.อรรณพ อันนี้ก็จะเป็นคำถามที่สองครับ ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่เขาไม่ได้ฟังธรรม เขาก็ไม่ได้ตื่นเต้นจะปีใหม่หรือปีเก่าก็เหมือนเดิมอย่างนี้ แต่ว่าอย่างนั้นแล้ว จะเป็นความละเอียดหรือไม่ละเอียดอย่างไรครับ ท่านอาจารย์

      ท่านอาจารย์ จากเที่ยงคืน ศูนย์ไปเป็นหนึ่ง นาที วินาที มีกี่ขณะจิต

      อ.อรรณพ นับไม่ถ้วนครับ

      ท่านอาจารย์ แล้วไหนใหม่ ไหนเก่า

      อ.อรรณพ ใหม่ตอนที่กำลังมี

      ท่านอาจารย์ เดี๋ยวนี้ใหม่หรือไม่

      อ.อรรณพ เดี๋ยวนี้ ตอนที่กำลังมีก็ใหม่

      ท่านอาจารย์ ธรรม เป็น ธรรม ตลอดเวลา จะเรียกอะไรก็ได้ จะเรียกเดี๋ยวนี้ว่า เดือนใหม่ก็ได้ ใครอยากเรียกก็ได้ไม่มีใครห้าม จะบอกว่าเดี๋ยวนี้เป็นปีใหม่ก็ไม่มีใครว่ากระไร แต่ชาวโลกสมมุติกันเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้น คุณอรรณพจะทำดีเดี๋ยวนี้หรือจะคอยทำตอนปีใหม่

      อ.อรรณพ ตอนกุศลเกิดก็ไม่ได้คิดว่าจะรอเวลาตอนไหนทั้งสิ้น ทำทันที ท่านอาจารย์ครับ ถ้าเรากล่าวว่า ไม่มีปีเก่าปีใหม่ตามความเป็นจริง อย่างนี้ จะกระทบกระเทือนจิตใจของคนที่เขายึดปีเก่าปีใหม่ แต่ในความเป็นจริงกล่าวได้ว่า ไม่มีปีเก่าปีใหม่แน่นอนใช่ไหม

      ท่านอาจารย์ ที่เรากล่าวว่าไม่มีเขา กระทบกระเทือนเขาไหม

      อ.อรรณพ ยิ่งหนักกว่า ไม่มีปีเก่าปีใหม่อีก เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ไม่มีตัวเขา ตัวใคร ตัวเราทั้งสิ้นเลย จะกระทบไหม ถ้าเป็นความยึดถือผิดก็กระทบความเห็นผิด ความเห็นผิดย่อมกระเทือน เมื่อได้ยินสิ่งที่ตรงข้ามกับความเห็นผิดครับ


  หมายเลข 11815
  11 ธ.ค. 2566