ไม่มีปีเก่าปีใหม่


    เพราะมีสภาพธรรมที่เกิดดับสืบต่อตามเหตุปัจจัย จึงมีสมมติบัญญัติเป็นวัน เดือน ปี แต่เพราะความไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง จึงมีความยึดถือในบัญญัติ เช่น วันเวลา ว่าเป็นจริง


    หมายเลข 11815
    4 ธ.ค. 2562    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari