ความตายไม่น่ากลัว


    ถ้ามีความเข้าใจถูกต้องว่า ความตายคือจุติจิต ซึ่งเป็นจิตเพียงหนึ่งขณะ ที่เกิดขึ้นทำกิจพ้นสภาพจากการเป็นบุคคลนี้ แล้วกรรมใหม่ก็ทำให้ปฏิสนธิจิต เกิดขึ้นทันที เป็นบุคคลใหม่ในภพใหม่


    หมายเลข 11814
    4 ธ.ค. 2562