คิดจะละอกุศล


    อกุศลเป็นสิ่งที่ไม่ดี ควรละ แต่จะละด้วยความเป็นตัวเราที่เพียงคิดจะละ หรือละได้ด้วยปัญญาที่เข้าใจถูกในความเป็นธัมมะที่ไม่ใช่เรา


    หมายเลข 11813
    4 ธ.ค. 2562    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari