เป็นเต่าหรือเป็นปลา


    สภาพธรรมใดยังไม่ปรากฏกับปัญญา ก็ไม่อาจจะรู้ตรงสภาพธรรมนั้นได้เลย จนกว่าปัญญาและสภาพธรรมฝ่ายดีทั้งหลายจะสะสมเพิ่มขึ้น และมีกำลังที่จะรู้ตรงลักษณะสภาพธรรมที่กำลังปรากฏได้จริงๆ


    หมายเลข 11808
    4 ธ.ค. 2562