เป็นเต่าหรือเป็นปลา


    สภาพธรรมใดยังไม่ปรากฏกับปัญญา ก็ไม่อาจจะรู้ตรงสภาพธรรมนั้นได้เลย จนกว่าปัญญาและสภาพธรรมฝ่ายดีทั้งหลายจะสะสมเพิ่มขึ้น และมีกำลังที่จะรู้ตรงลักษณะสภาพธรรมที่กำลังปรากฏได้จริงๆ


    หมายเลข 11808
    4 ธ.ค. 2562    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari