คิดอย่างไรจึงศึกษาธัมมะ


    ศึกษาธัมมะด้วยความเคารพสูงสุดว่าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงแสดงสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้ ซึ่งไม่สามารถที่ใครจะคิดเอง หรือไปเพียรด้วยความเห็นผิด และเมื่อมีความเข้าใจแล้ว ก็กล้าที่จะกล่าวตามความถูกต้อง เพื่อรักษาคำจริงนั้นไว้


    หมายเลข 11806
    4 ธ.ค. 2562